change humidifier water panel

XSLT Plugin by Leo Jiang